Tampon 0-32 mm:

Uporaben za: nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo avtocest ter ostalih cestišč, idr.