0-22mm:

Uporaben za: nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo avtocest ter ostalih cestišč, za končni sloj pri gradnji cestišč, idr.